+38 (04744) 3-40-82
Меню

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Овочівництво України: історія, традиції, перспективи”, присвяченій 95-річчю кафедри овочівництва Уманського НУС, яка відбудеться 21-22 вересня 2016 р.

Початок: 08:00, 21 вересня

Міністерство освіти і науки України

 НААН України

 Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

Уманський національний університет садівництва

Асоціація «Український часник»

ФГ Концентрат

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Овочівництво України: історія, традиції, перспективи”, присвяченій 95-річчю кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва, яка відбудеться 21-22 вересня 2016 року за адресою 20305, вул. Інститутська, 1, корп. 1, м. Умань, Черкаська обл., Україна.

 НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ передбачають проведення пленарного засідання і роботу секцій відповідно до напрямів досліджень:

  1. Сучасний стан, проблеми розвитку та історія овочівництва.
  2. Новітні технології в овочівництві та їх впровадження. Екологічні аспекти вирощування часнику і інших цибулевих овочевих рослин.
  3. Ресурсознавство, генетика, селекція, насінництво та інтродукція овочевих рослин.
  4. Біотехнології та біоенергетичні системи в овочівництві.

 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Непочатенко Олена Олександрівна - голова оргкомітету, ректор УНУС, д.е.н., професор.

Карпенко Віктор Петрович - заступник голови оргкомітету, проректор з наукової та інноваційної діяльності УНУС, д.с-г.н., професор.

Мостов’як Іван Іванович – перший пропектор Уманського НУС, канд. с.-г. наук, доцент

Іщенко Т.Д. Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"

Улянич Олена Іванівна - заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри овочівництва, доктор с.-г. наук, професор.

Хареба Володимир Васильович – доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, заступник академіка-секретаря відділу аграрної економіки і продовольства Президії НААН України

Власенко Володимир Володимирович – голова асмоціації виробників часнику України, директор ФГ Концентрат

Сорока Михайло Петрович – заст. голови асмоціації виробників часнику України, директор асоціації «Український часник»

Лихацький Віталій Іванович – доктор с.-г. наук, професор, Уманський національний університет садівництва

Щетина Сергій Васильвич – канд. с.-г. наук, доцент, декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, Уманський НУС

Слободяник Галина Яківна – канд. с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва, Уманський НУС

Тернавський Андрій Григорович – канд. с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва, Уманський НУС

Кецкало Вікторія Валеріївна – канд. с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва, Уманський НУС

Воробйова Наталія Василівна – канд. с.-г. наук, ст. викладач кафедри овочівництва, Уманський НУС

Накльока Ольга Петрівна – канд. с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва, Уманський НУС, відповідальний секрктар

Діденко Ігор Анатолійович аспірант, Уманський НУС, технічний секрктар.

 РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ українська, російська, англійська, польська.

ФОРМА УЧАСТІ очна, заочна, відвідувач

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

21 вересня 2016 року

з 800 до 945 – Реєстрація

з 1000 до 1030 – Урочисте відкриття

з 1030 до 1200 – Пленарне засідання

з 1245 до 1300 – Спільне фото

з 1300 до 1315 – Обідня перерва

з 1320 до 1630 – Секційні засідання

з 1630 до  1745 – Екскурсія у дендропарк «Софіївка»

1800 Дружня вечеря

 вул. Інститутська, 1, корп. № 1, ауд. 48, 82 

22 вересня 2016 року

Екскурсійна програма та від’їзд учасників конференції.

Умови участі у конференції

Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику тез доповідей, статті авторів – у Віснику Уманського національного університету садівництва або у Збірнику наукових праць Уманського національного університету садівництва (за бажанням авторів).

Вимоги до оформлення статей знаходяться за адресою: Вісник Уманського НУС http://www.visnyk-unaus.udau.edu.ua/ 

Збірник наукових праць Уманського НУС

Матеріали приймаються до 15 вересня 2016 р. за адресою: ovochi@udau.еdи иа.

У темі повідомлення вказати «Конференція- 2016». Файл слід називати по прізвищу першого автора: Іванов - заявка, Іванов - тези, Іванов- оплата. Заявка учасника конференції, текст тези і копію оплати надсилають за електронною адресою: ovochi@udau.еdи иа.

Проживання і харчування оплачується учасниками.

Оплату публікації матеріалів конференції здійснювати через відділення «Приватбанк» за реквізитами:

Одержувач: Накльока Ольга Петрівна

Картковий рахунок: 4149 4978 6189 0194

Телефони для довідок:

(04744) 3-40-77 (деканат факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС)

0977660456 (відповідальний редактор д. с.-г.н.професор Улянич Олена Іванівна)

096 822-88-60, 0638170441 (відповідальний секретар оргкомітету Діденко Ігор Анатолійович)

 

 ЗАЯВКА

на участь у работі: Міжнародної науково-практичної конференції

«Овочівництво України: історія, традиції, перспективи»

Назва установи

 

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача

 

Посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Тема доповіді

 

Назва секції

 

Форма участі (очна або заочна)

 

Контактний телефон

 

Поштова адреса

 

Електронна адреса

 

Потреба у демонстраційному обладнанні

 

Потреба у готелі (так чи ні ?)