+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 24 лютого 2018

МОЛОДЬ, ЗА ЯКОЮ МАЙБУТНЄ

Наукова школа кафедри овочівництва була започаткована ще в Уманському сільськогосподарському інституті у 1961 році професором П.М. Білецьким. Саме тоді при кафедрі було відкрито аспірантуру. З того часу творчий колектив кафедри об'єднував дослідників-однодумців різних поколінь для проведення дослідницької роботи та втілення наукових досліджень у життя. Гідним поповненням та продовженням наукової школи доктора с.-г. н., професора Олени Іванівни Улянич став випускник факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС Ігор Діденко.

23 лютого 2018 року Ігор Анатолійович представив на попередній розгляд дисертаційну роботу на тему "Оптимізація технології вирощування селери черешкової у Правобережному Лісостепу України" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво.

Ігор Діденко доповідає результати  проведених наукових досліджень

Ігор Діденко доповідає результати  проведених наукових досліджень

Після доповіді Діденка І.А. про результати дисертаційних досліджень йому були поставлені ряд запитань, на які доповідач дав ґрунтовні відповіді. Активними учасниками діалогу із здобувачем стали доктори с.-г. н., професори В.М. Найченко, В.В. Заморський, В.О. Єщенко, В.В. Поліщук, доктори геогр. н., професори Ю.О. Кисельов та С.П. Сонько, професор А.І. Опалко, доценти І.П. Суханова, С.В. Щетина та інші учасники засідання.

 

                         

Професор А.І. Опалко під час діалогу з доповідачем Ігорем Діденко

 

Доцент І.П. Суханова під час дискусії по результатах роботи І.Діденко

Доктор геогр. н., професор С.П. Сонько дає рекомендації здобувачеві стосовно формулювання теми роботи

Рецензентами дисертаційної роботи були: доктор с.-г. н., професор кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС А.Ф. Балабак, доктор с.-г. н., доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького НАУ С.А. Вдовенко, к. с.-г. н., доцент кафедри овочівництва Уманського НУС Н.В. Воробйова.

Після їх виступу було надано слово науковому керівнику, котра позитивно охарактеризувала здобувача та його роботу. В обговоренні доповіді взяли участь доктор геогр. н., професор С.П. Сонько, професор А.І. Опалко, доценти І.П. Суханова, З.І. Ковтунюк та С.В.Щетина. Усі виступаючі позитивно оцінили дисертаційну роботу Діденка І.А. та рекомендували до подання в спеціалізовану вчену раду до захисту зі спеціальності 06.01.06 – овочівництво.

 

Учасники та гості засідання

Аудиторія під час доповіді І.Діденка

 Колектив кафедри овочівництва щиро вітає Ігоря Діденка з успішним подоланням чергової сходинки на науковій ниві та бажає успіхів в подальшій роботі !

 Вікторія Кецкало

доцент каф. овочівництва