+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 09 листопада 2017

Остання підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за ступенем «Спеціаліст»

Члени екзаменаційної комісії під час захисту дипломних робіт

8 та 9 листопада 2017 р. відбулася підсумкова атестація (захист дипломної роботи) здобувачів вищої освіти за ступенем «Спеціаліст» за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство“.

Екзаменаційна комісія (ЕК) призначена в такому складі:

1.

ВДОВЕНКО

СЕРГІЙ

АНАТОЛІЙОВИЧ

голова екзаменаційної комісії, доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету, д. с.-г. н.

2.

ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

заступник голови екзаменаційної комісії, викладач кафедри захисту і карантину рослин Уманського НУС

3.

ЗАМОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

 

 

професор кафедри плодівництва і виноградарства, доктор с.-г. наук

4.

УЛЯНИЧ

ОЛЕНА

ІВАНІВНА

зав. кафедри овочівництва, професор, доктор с.-г. наук

 

Захист дипломних робіт засвідчив, що тематика їх є актуальною. Всі роботи містять матеріали статистичної і кореляційної обробки даних. Переважна більшість робіт ілюстрована світлинами, рисунками, графіками.

Студенти-випускники при написанні дипломних робіт опрацювали необхідну кількість літератури. Список літератури нараховує 40–70 наукових джерел. Випускники ґрунтовно освоїли методику проведення наукових досліджень з плодовими і овочевими рослинами. Основний розділ „Результати досліджень” у представлених роботах підкріплений узагальненими даними обліків і спостережень, які були достатньо обґрунтовані, зроблені конкретні і досконалі висновки та відповідні рекомендації виробництву.

В цілому, студенти-випускники на захисті продемонстрували ґрунтовні знання з фаху. Вони вміють аналізувати матеріал, творчо мислять. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає вимогам до спеціалістів з плодоовочівництва і виноградарства. Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені наукові роботи, детально ознайомилась з їх змістом, якістю оформлення та відмітила високий рівень підготовки спеціалістів.

Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту дипломних робіт 24 випускникам 2017 року факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, які в повному об'ємі виконали навчальний план за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство“ ОР „Спеціаліст” і успішно захистили дипломні роботи, присвоєно кваліфікацію „Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства” з видачею диплома встановленого зразка.

 

 

Вікторія Кецкало

секретар екзаменаційної комісії,

доцент кафедри овочівництва