+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 13 вересня 2017

Поповнення наукових здобутків кафедри овочівництва

Важливим компонентом професійної діяльності викладачів кафедри овочівництва Уманського НУС є науково-дослідна робота, яка спрямовує їх творчий пошук на розробку нових теоретичних концепцій щодо вирощування овочевих рослин та ефективне їх впровадження у виробництво. Впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів кафедри овочівництва у практику вищого навчального закладу дозволяє піднімати рівень професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі на якісно новий рівень. Як відомо, в сучасних умовах функціонування вищої школи викладачі мають значні можливості для проведення науково-дослідної роботи.

Науковцями кафедри ведуться тривалі дослідження, результати яких регулярно публікуються у фахових та періодичних виданнях. Проте, будь-яка досить тривала наукова робота з дослідження певної теми повинна завершуватися публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження та виклад результатів проведеної роботи. 

Черговим поповненням скарбниці наукової літератури кафедри овочівництва стала монографія "Агроекологічна оцінка технологічних елементів вирощування баклажана" (автори С.В.Щетина, В.І.Лихацький, С.П.Полторецький, М.А.Щетина).