+38 (04744) 3-40-82
Меню

Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі овочівництва забезпечують 8 викладачів  (з них 1  - доктор с.-г. н., професор; 7 - канд. с.-г. н. доценти) та 2 лаборанти. На кафедрі викладається понад 20 дисциплін.  Викладачами кафедри регулярно поповнюється навчально-методична база для навчання студентів та їх практичної підготовки

На кафедрі овочівництва функціонують дві навчально-наукові лабораторії: "Овочівництва закритого ґрунту" та "Грибівництва", які є структурними підрозділами кафедри овочівництва факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС і створені з метою проведення лабораторно-практичних занять з відповідних дисциплін та наукової роботи відповідно до вимог освітньо-професійних програм і положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Під час занять студент під керiвництвом викладача особисто проводить дослiди з метою практичного пiдтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплiн, закріплених за кафедрою, набуває наукових та практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технiкою, вимiрювальною апаратурою, методикою експериментальних дослiджень у галузi овочівництва та грибівництва.