+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 22 березня 2024

Наукова школа кафедри овочівництва

Імʼя професора Петра Михайловича Білецького гідне стояти поряд з видатними вченими і педагогами в галузі овочівництва. Білецький П.М. народився 3 січня 1897 р. Закінчив Уманське училище садівництва і землеробства у 1917 р., після чого навчався в Харківському сільськогосподарському інституті та одночасно працював директором одного з насінницьких господарств Харківської області. У 1925 р. одержав звання агронома вищої кваліфікації. Впродовж 1926−1930 рр. працював викладачем овочівництва і ботаніки у Писаревському та Рокітнянському технікумах. Понад 30 років очолював кафедру овочівництва в Луганському сільськогосподарському інституті. В Луганську Петро Михайлович захистив кандидатську дисертацію, а згодом за вагомі друковані праці, підручники, навчальні посібники та педагогічну діяльність одержав вчене звання професора. Його підручник „Овочівництво” вийшов 4-ма виданнями і був настільною книгою не лише студентів, а й виробничників-агрономів та керівників господарств. Важливе значення мали його монографії „Овочеві культури”, „Парниково-тепличне овочівництво” та ін.

До Уманського сільськогосподарського інституту П.М. Білецький приїхав у 1961 році, саме тоді при кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами професора Білецького були Г.Х. Троян, В.Г. Синецький, В.С. Щербина, Ю.Є. Бургарт, В.О. Деревʼянко, В.Д. Васянович, пізніше − О.Я. Жук, В.І. Лихацький, Н.З. Постой, М.В. Гордій, М.К. Коржан, Л.П. Музика. Під керівництвом П.М. Білецького було підготовлено та захищено 7 кандидатських та дві докторських дисертації.

Наукова школа П. М. Білецького

Його вихованці стали викладачами Уманського с.-г. інституту – Г.Х. Троян, Ю.Є. Бургарт, В.Д. Васянович, В.І. Лихацький; Луганського с.-г. інституту – В.С. Щербина; Житомирського с.-г. інституту – В.Г. Синецький; Кіровоградського педагогічного інституту − В.О. Деревʼянко.

Жук О.Я., доктор с.-г. наук, професор кафедри овочівництва НУБіП (м. Київ) є продовжувачем наукової школи, відомий в Україні селекціонер, веде плідну педагогічну і наукову роботу. Має понад 200 наукових праць, 13 авторських свідоцтв на сорти, вісім патентів. Підготувала 5 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.

Науковцем на Київській дослідній станції працювала Постой Н.З., в інституті агропромислового виробництва працює Музика Л.П., Гордій М.В. є директором Уманського тепличного комбінату, Коржан М.К. – провідний спеціаліст з питань зрошення фірми А.І.К.

Продовжувачем наукової школи Білецького є Лихацький В.І., доктор с.-г. наук, професор, академік МААО. Працює над удосконаленням і розробкою ефективних технологій в галузі овочівництва і зокрема з такими овочевими культурами як часник, цибуля, огірок, баклажан, капуста, овочева кукурудза, спаржа. Опублікував біля 200 науково-методичних праць, в т.ч. підручник „Овочівництво”, три навчальних посібники, дві монографії, одержав вісім деклараційних патентів, два авторських свідоцтва на сорти озимого часнику „Софіївський” і „Прометей”. Під керівництвом В.І. Лихацького підготовлено і захищено 9 кандидатських і одна докторська дисертації. Готується до захисту одна кандидатська дисертація.

 Наукова школа В.І. Лихацького

Попова Людмила Миколаївна

доцент кафедри польових і овочевих культур Одеського державного аграрного університету.

Навчалась в аспірантурі впродовж 1995−1998 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Технологічні прийоми садіння і зберігання посадкового матеріалу часнику нестрілкуючого ярого в Південному Степу України”.

 Ковтунюк Зоя Іванівна

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

Навчалась в аспірантурі впродовж 1998−2000 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах Правобережного Лісостепу України”.

Дубровін Валерій Вікторович

Навчався в аспірантурі впродовж 2000−2003 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Обгрунтування основних технологічних прийомів конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової в умовах Південного Степу України”.

Слободяник Галина Яківна

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

Тема кандидатської дисертації:„Агротехнічна оцінка окремих елементів вирощування спаржі в Правобережному Лісостепу України”.

Навчалась в аспірантурі впродовж 2001−2003 рр.

Накльока Ольга Петрівна

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

Навчалась в аспірантурі впродовж 2001−2005 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Обгрунтування елементів технології вирощування перцю солодкого в умовах Правобережного Лісостепу України”.

Щетина Сергій Васильович

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва, декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

Навчався в аспірантурі впродовж 2003−2005 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажана при краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України”.

Тернавський Андрій Григорович

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

Навчався в аспірантурі впродовж 2004−2006 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Обгрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України”.

                 Чередниченко Володимир Миколайович

Навчався в аспірантурі впродовж 2005−2007 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Створення конвеєру та удосконалення основних елементів технології вирощування капусти цвітної в умовах Правобережного Лісостепу України”.

Шевчук Костянтин Миколайович

Навчався в аспірантурі впродовж 2004−2008 рр.

Тема кандидатської дисертації: „Обґрунтування окремих елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України”.

Улянич Олена Іванівна

доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва Уманського НУС з 2009 р.

Навчалась в докторантурі впродовж 2006−2008 рр.

Захистила докторську дисертацію у 2010 р. Атестат професора отримала у 2011 р.

Тема докторської дисертації: „Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування зеленних і пряно-ароматичних рослин в 

Лісостепу України” з спеціальності 06.01.06 − овочівництво.

Саме О.І. Улянич стала продовжувачем наукової школи В.І.Лихацького. Вихованцями Олени Іванівни розроблені сучасні технологічні прийоми з вирощування салату посівного, васильків справжніх, коріандру тощо. Створено перспективний сорт салату посівного Дослідник, шпинату городнього Малахіт. Одержано понад 15 патентів, а також свідоцтва на реєстрацію селекційних зразків салату посівного, васильків справжніх тощо. Під керівництвом О.І. Улянич підготовлено та захищено 12 кандидатських дисертацій. 

Наукова школа О.І.Улянич (фото 2019 року)

Кецкало Вікторія Валеріївна

кандидат сільськогосподарських наук

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

Навчалась в аспірантурі впродовж 2004‑2007 рр.

Тема кандидатської дисертації „Обґрунтування елементів технології вирощування салату посівного у Правобережному Лісостепу України”.

Василенко Ольга Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук

доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва.

Навчалась в аспірантурі впродовж 2005‑2008 рр.

Тема кандидатської дисертації „Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України”.

Філонова Ольга Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук

Навчалась в аспірантурі впродовж 2007‑2010 рр.

Тема кандидатської дисертації „Оптимізація основних елементів вирощування коріандру посівного в умовах Правобережного Лісостепу України”.

 Поліщук (Мельниченко) Тетяна Вікторівна

кандидат сільськогосподарських наук

 доцент кафедри біології та здоров'я людини  Уманського державного педагогічного університету

Навчалась в аспірантурі впродовж 2008‑2011 рр.

Тема кандидатської дисертації „Продуктивність сортів селери коренеплідної за вдосконалення технології вирощування розсади в Правобережному Лісостепу України”.

Яценко (Воробйова) Наталія Василівна

доктор сільськогосподарських наук

доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

Навчалась в аспірантурі впродовж 2010‑2014 рр.

Тема кандидатської дисертації „Ефективність елементів технології вирощування картоплі ранньої в Правобережному Лісостепу України”.

Тема докторської дисертації „Наукові основи формування продуктивності овочів родини пасльонові і якість продукції у Лісостепу України”.

Сорока Людмила Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук

Навчалась в аспірантурі впродовж 2013‑2016 рр.

Тема кандидатської дисертації „Оптимізація технології вирощування індау посівного і дворядника тонколистого у Правобережному Лісостепу України"

Діденко Ігор Анатолійович

кандидат сільськогосподарських наук

Навчався в аспірантурі впродовж 2014‑2017 рр.

Тема кандидатської дисертації „Оптимізація технології вирощування селери черешкової у Правобережному Лісостепу України"

Алексейчук Ольга Михайлівна

кандидат сільськогосподарських наук

Методист НКЦ "Інститут післядипломної освіти та дорадництва" Уманського національного університету садівництва.

Навчалася в аспірантурі впродовж 2011‑2014 рр.

Тема кандидатської дисертації „Елементи сортової технології вирощування шпинату городнього у Правобережному Лісостепу України"

Воєвода Лілія Ігорівна

кандидат сільськогосподарських наук

викладач кафедри захисту і карантину рослин Уманського національного університету садівництва.

 Навчалася в аспірантурі впродовж 2013‑2018 рр.

Тема кандидатської дисертації „Оптимізація технології вирощування цикорію салатного вітлуф в Правобережному Лісостепу України"

 

Прудкий Роман Іванович

кандидат сільськогосподарських наук

Навчався в аспірантурі впродовж 2016‑2018 рр.

Тема кандидатської дисертації „Технологічні особливості формування урожайності шпинату городнього за органічного виробництва у Правобережному Лісостепу України"

Лук"янець Оксана Дмитрівна

кандидат сільськогосподарських наук

Навчалася в аспірантурі впродовж 2014‑2019 рр.

Тема кандидатської дисертації „Оптимізація технології вирощування цикорію салатного ендивій та ескаріол у Правобережному Лісостепу України"

Яценко Вячеслав Васильович

доктор філософії

Навчався в аспірантурі впродовж 2016‑2019 рр.

Тема дисертаційної роботи „Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України"

Завдяки Віталію Івановичу та Олені Іванівні на кафедрі й надалі проводиться підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, підтримуються славні традиції наукової школи, яку колись започаткував П.М. Білецький. Тому маємо сподівання, що невдовзі вітчизняна наука поповниться новою когортою науковців, які продовжать велику справу своїх вчителів.

Останні новини

Участь співробітників кафедри овочівництва у Міжнародній науково-практичній конференції в ЛНУП

28 березня 2024 р. відбулась участь науково-педагогічних працівників кафедри овочівництва Уманського НУС у ІI Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої до 90-річчю від дня народження видатного селекціонера часнику, канд. с.-г., наук, доцента Ліщак Лідії Петрівни «Сучасні технології вирощування екологічно безпечної плодоовочевої продукції»

Читати повністю

Всі новини