+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 29 листопада 2021

Каталог елективних (вибіркових) дисциплін

Каталог елективних (вибіркових) дисциплін  - це перелік дисциплін вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти за циклами соціально-економічної та гуманітарної й природничо-наукової (фундаментальної) підготовки, якии є уніфікованим для всіх спеціальностей університету. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Порядок вибору та оформлення вибіркових дисциплін регламентується ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

КАТАЛОГ ЕЛЕКТИВНИХ (ВИБІРКОВИХ) ДИСЦИПЛІН УМАНСЬКОГО НУС ЗА ПОСИЛАННЯМ 

https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/

ФАХОВІ вибіркові дисципліни за посиланням 

https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/fahovi/

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ вибіркові дисципліни за посиланням

https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/zagalnouniversitetski/

 

 

 

Останні новини

Участь співробітників кафедри овочівництва у Міжнародній науково-практичній конференції в ЛНУП

28 березня 2024 р. відбулась участь науково-педагогічних працівників кафедри овочівництва Уманського НУС у ІI Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої до 90-річчю від дня народження видатного селекціонера часнику, канд. с.-г., наук, доцента Ліщак Лідії Петрівни «Сучасні технології вирощування екологічно безпечної плодоовочевої продукції»

Читати повністю

Всі новини