+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 30 березня 2020

Історія розвитку кафедри овочівництва

Колектив кафедри (2018 рік)

Кафедра овочівництва Уманського національного університету садівництва створена на базі кабінету овочівництва, заснованого в Уманському училищі садівництва і землеробства в 1907 році професором С.М. Вуколовим, який був першим її завідувачем та вніс значний вклад у розвиток наукового городництва, видавши у 1927 році підручник «Курс городництва».

Із наданням навчальному закладу статусу Уманського сільськогосподарського інституту у 1929 році, кабінет було реорганізованого у кафедру овочівництва, завідувачем якої став професор М.Є. Софронов.

У 1934 році кафедру овочівництва очолив доцент Є.І. Малишев. У цей період співробітники кафедри розробляють та впроваджують нові методи досліджень в овочівництві, в результаті яких виробництву були запропоновані раціональні способи зберігання насінників моркви та інших коренеплодів.

З 1935 по 1941 р. кафедру очолював професор Г.І. Форост, який вніс значний вклад у розвиток галузі овочівництва: розробив та видав методичні вказівки «Опыты по технике культуры огородных растений» та дослідив і рекомендував кращі способи збереження біопалива для парникового господарства.

З 1944 до 1948 року завідувачем кафедри був доцент І.П. Жабикін. У період 1945-1959 рр. на кафедрі проводились наукові дослідження з ущільнення посівів овочевих культур (доцент І.П Жабикін), вивчення біології та розробка технології вирощування цибулі та часнику (доцент М.В. Алексєєва), поживних сумішок для виготовлення торфоперегнійних горщечків (асистент О.І. Черниш), селекції сортів помідорів і вирощування їх в безрозсадних посівах (доцент К.Н. Розгон, старші викладачі Н.О. Модестова та Т.Г. Сухарева), використання позакореневих підживлень овочевих культур для підвищення їх урожайності і поліпшення харчових якостей (доцент П.П. Мельничук).

Вагомий внесок у розвиток кафедри зробив відомий вчений, професор П.М. Білецький, який закінчив Уманське училище садівництва і землеробства у 1905 р. і працював з 1961 р. до 1979 р. на кафедрі та був її завідувачем у 1968-1969 рр. Його підручник «Овочівництво» вийшов чотирма виданнями і був настільною книгою для студентів та спеціалістів з овочівництва. На кафедрі у 1961 році було відкрито аспірантуру під керівництвом П.М. Білецького та захищено 7 дисертацій. П.М. Білецький є засновником наукової школи овочівництва при Уманському СГІ,  його учні та послідовники працюють у різних кутках України та вже мають своїх вихованців: доктор сільськогосподарських наук, професор В.І. Лихацький (Уманський НУС), доктор сільськогосподарських наук, професор О.Я. Жук (Київський національний університет біоресурсів і природокористування) та інші. У різні роки кафедрою керували М.В. Алексєєва, А.М. Десятов, К.Н. Розгон, Ю.Є. Бургарт, В.Д. Васянович, а з 1987 року по 2009 р. завідувачем кафедри працював професор В.І. Лихацький. Певний внесок у підготовку фахівців на кафедрі зробили педагоги-науковці Т.М. Кутиська, Л.О. Реїзова, Г.Ф. Троян, С.А. Вдовенко, М.М. Овдак.

З 2009 року завідує кафедрою доктор сільськогосподарських наук, професор О.І. Улянич.

У 1996 році на кафедрі поновлено прийом до аспірантури, а у 2006 році відкрито докторантуру. За період 1996‑2008 рр. професор В.І. Лихацький підготував 8 кандидатів наук, з яких 5 залишилось працювати на кафедрі. Професор Улянич О.І. підготувала 12 кандидатів наук та стала першою докторанткою на кафедрі. 

 

 

Останні новини

Участь співробітників кафедри овочівництва у Міжнародній науково-практичній конференції в ЛНУП

28 березня 2024 р. відбулась участь науково-педагогічних працівників кафедри овочівництва Уманського НУС у ІI Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої до 90-річчю від дня народження видатного селекціонера часнику, канд. с.-г., наук, доцента Ліщак Лідії Петрівни «Сучасні технології вирощування екологічно безпечної плодоовочевої продукції»

Читати повністю

Всі новини