+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 19 червня 2018

Атестація здобувачів вищої освіти за ступенем „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” за ознаками спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство“

18 червня 2018 р. відбулася атестація (проведення підсумкового екзамену) здобувачів вищої освіти за ступенем „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” за ознаками спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство“ заочної форми навчання.

Екзаменаційна комісія була створена на підставі затверджених списків складів екзаменаційних комісій та наказом ректора № 01-05/301 від 22 серпня 2017 року

 Екзаменаційна комісія (ЕК) призначена в такому складі:

1.

ЗОРУНЬКО Віктор

Іванович

голова ЕК, канд. с-г. н., доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин Одеського ДАУ

2.

 

СЛОБОДЯНИК Галина

Яківна

доцент кафедри овочівництва, к. с.-г. н.

3.

 

ТЕРНАВСЬКИЙ Андрій

Григорович

доцент кафедри овочівництва, к. с.-г. н.

4.

 

БУЦИК

Роман Миколайович

доцент кафедри плодівництва і виноградарства,

к. с.-г. н.

 Секретарем екзаменаційної комісії призначена доцент кафедри овочівництва, кандидат сільськогосподарських наук В.В. Кецкало

 Впродовж навчання і підготовки до проведення екзамену підсумкової атестації студентам регулярно надавались консультації, методична допомога. В період підготовки до роботи екзаменаційної комісії кафедрами університету проведена підготовка студентів, прочитані оглядові лекції зі спеціальних дисциплін, надані індивідуальні та групові консультації, розроблені комплексні тестові завдання для складання підсумкового екзамену.

Тестові завдання були підготовлені з врахуванням змісту робочих програм дисциплін і містять основні питання навчальних програм з овочівництва, плодівництва, виноградарства і ампелографії, рослинництва, селекції і насінництва, ентомології, фітопатології, загального землеробства, агрохімії, механізації, основ наукових досліджень, агрофармакології, економіки, ботаніки, підприємництва і менеджменту, фізіології рослин, охорони праці, ґрунтознавства з основами геології, технології зберігання і переробки продукції рослинництва, генетики (всього 20 дисциплін). Кожен студент отримав індивідуальний варіант тестових завдань, які складались із 60 питань. Результати виконання тестових завдань оцінювались екзаменаторами за спеціально розробленою шкалою.

За результатами і висновками екзаменаційної комісії студенти засвоїли програмний матеріал з профілюючих предметів. Загалом Екзаменаційна комісія відмічає достатній рівень підготовки фахівців для виконання професійних завдань відповідно до сучасних вимог сільськогосподарського виробництва.

Рішенням Екзаменаційної комісії освітній рівень „Бакалавр” з напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” за ознаками спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство” присвоєний 51 студенту заочної форми навчання.

Вікторія Кецкало

секретар ЕК