+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 30 травня 2018

Відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за ступенем «Магістр»

Впродовж 21–22 травня 2018 р. відбулася підсумкова атестація (захист дипломної роботи) здобувачів вищої освіти за ступенем «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство“.

Студенти, які захищали дипломні роботи, своєчасно були закріплені дипломниками за випусковими кафедрами. Від наукових керівників студенти отримали завдання, в якому чітко зазначені основні проблеми, що їх необхідно було розглянути та строки подання окремих розділів і завершення роботи. Впродовж навчання і написання дипломних робіт студентам регулярно надавались консультації та методична допомога, здійснювався контроль зі сторони кафедр, наукових керівників за ходом підготовки робіт до захисту.

Екзаменаційна комісія була створена на підставі затверджених списків складів екзаменаційних комісій та наказом ректора № 01-05/301 від 22 серпня 2017 року і призначена в такому складі:

1.

ВДОВЕНКО

СЕРГІЙ

АНАТОЛІЙОВИЧ

голова екзаменаційної комісії, доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету, д. с.-г. н.

2.

ЩЕТИНА

СЕРГІЙ

ВАСИЛЬОВИЧ

 

декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, доцент, к. с.-г. н.

3.

МЕЛЬНИК

ОЛЕКСАНДР

ВАСИЛЬОВИЧ

 

завідувач кафедри плодівництва і виноградарства, професор, д. с.-г. н.

4.

УЛЯНИЧ

ОЛЕНА

ІВАНІВНА

завідувач кафедри овочівництва, професор, д. с.-г. н.

 На захисті були присутні керівники дипломних робіт, викладачі і студенти. Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені наукові роботи, детально ознайомилась із змістом всіх дипломних робіт та якістю їх оформлення. За результатами захисту дипломних робіт абсолютна та якісна успішність становила 100 %.

 Відмінні знання продемонстрували студенти:

Гонтарук Олег Миколайович

Крижанівська Альона Леонідівна

Марченко Євгеній Вікторович

Чернега Вікторія Сергіївна

Яремійчук Альона Віталіївна

 Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту дипломних робіт всім випускникам 2018 року факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, які в повному обсязі виконали навчальний план за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство“ ОС „Магістр” і успішно захистили дипломні роботи, присвоїти кваліфікацію „Дослідник з плодоовочівництва і виноградарства” з видачею їм диплома встановленого зразка.

 Диплом з відзнакою отримала Чернега Вікторія Сергіївна

 

 

Вікторія Кецкало

секретар екзаменаційної комісії,

доцент кафедри овочівництва