+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 25 листопада 2022

Попередній захист дисертаційної роботи

23 листопада 2022 року на розширеному засіданні кафедри овочівництва відбувся попередній захист дисертаційної роботи Кучер Інни Олексіївни. В аудиторії зібралися провідні вчені університету факультетів плодоовочівництва, екології та захисту рослин та агрономії. Здобувачка доповіла про свої дослідження, представила детальну презентацію. Після доповіді присутніми було задано питання, які охоплювали сферу діяльності Кучер І.О. Цікаві питання стосувалися використання свіжої сировини та продуктів переробки васильків справжніх. Здобувачка дала повну відповідь на усі запитання. На засіданні виступили рецензенти роботи канд. с.-г. наук, доценти Сергій ЩЕТИНА та Вікторія КЕЦКАЛО, які відмітили позитивні сторони роботи та вказали на недоліки.

У обговоренні виступили - канд. с.-г. наук, доцент, завідувачка кафедри екології та безпеки життєдіяльності Ольга ВАСИЛЕНКО, доктор с.-г. наук, професор Віталій ЛЮБИЧ, доктор с.-г. наук, професор Сергій ПОЛТОРЕЦЬКИЙ. Присутні на засіданні обговорили і прийняли висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кучер Інни Олексіївни на тему: «Адаптивні елементи технології вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з спеціальності 201 – Агрономія галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство