+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 22 квітня 2021

Відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.005

16 лютого  2021 р. відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.005. На порядку денному був захист дисертації КУХНЮК Оксани Володимирівни  на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

 Тема дисертаційної роботи: «АГРОБІОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ОВОЧІВ І КАРТОПЛІ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ»

Науковий керівник: УЛЯНИЧ Олена Іванівнадоктор сільськогосподарських  наук, професор,  член-кор. НААН України, завідувач кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва.

 Офіційні опоненти:

ВДОВЕНКО Сергій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, Вінницький національний аграрний університет.

МУЛЯРЧУК Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства, Подільський державний аграрно-технічний університет.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради:

Любич В.В., доктор сільськогосподарських  наук, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри зберігання і переробки зерна.

Рябовол Л.О., доктор сільськогосподарських  наук, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри генетики, сеелкції рослин і біотехнології.

Кецкало В.В., кандидат сільськогосподарських  наук, Уманський національний університет садівництва, доцент кафедри овочівництва.

 Вдовенко С.А., доктор сільськогосподарських наук, Вінницький національний аграрний університет, професор кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства.

Мулярчук О.І., кандидат сільськогосподарських наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, доцент кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства.

На підставі таємного голосування спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.005 присуджує КУХНЮК Оксані Володимирівні  ступінь доктора філософії з галузі знань  20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.