+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 18 березня 2020

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.001

17 березня 2020 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.001 Уманського національного університету садівництва з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яценка Вячеслава Васильовича за темою «Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Науковий керівник – Улянич Олена Іванівна, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри овочівництва (Уманський національний університет садівництва).

У відповідності до наказу МОН України за № 104 від 29.01.2020 р. склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 5 осіб:

Голова ради:

  1. Полторецький Сергій Петрович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

  1. Поліщук Валентин Васильович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.
  2. Любич Віталій Володимирович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

  1. Вдовенко Сергій Анатолійович, д. с.-г. н., професор, Вінницький національний агарний університет.
  2. Івченко Тетяна Володимирівна, д. с.-г. н., с.н.с, Інститут овочівництва і баштанництва НААН України.

Необхідно відмітити, що робота, виконана здобувачем за новими PhD-програмами в нашому навчальному закладі представлена вперше. Після доповіді дисертанта відбулося досить активне та зацікавлене обговорення дисертаційної роботи, у процесі якого були задані запитання, на які здобувач дав кваліфіковані та повні відповіді.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження Яценку Вячеславу Васильовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням:

https://science.udau.edu.ua/ua/razovi-specializovani-vcheni-radi/df-74.844.001.html