+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 05 січня 2020

Вітаємо дипломників кафедри з успішним захистом кваліфікаційних робіт !

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Тому студенти факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин під керівництвом викладачів кафедри овочівництва завжди приймали активну участь в науковій роботі кафедри, цікавилися вирощуванням овочевих рослин та досліджували маловідомі питання галузі овочівництва. Підсумком такої співпраці є захист кваліфікаційних робіт студентів заочної та денної форм навчання за рівнем вищої освіти "Магістр" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство".

Екзаменаційна комісія проводила захист кваліфікаційних робіт студентів заочної форми навчання 2–3 грудня 2019 р., а денної форми навчання 10–13 грудня 2019 р. Викладачі кафедри овочівництва підготували 9 дипломників заочної форми навчання та 33 дипломники денної форми навчання.

Захист кваліфікаційних робіт засвідчив, що тематика їх є актуальною. Всі роботи містять матеріали статистичної і кореляційної обробки даних. Переважна більшість робіт ілюстрована світлинами, рисунками, графіками. Містять додатки, ксерокопії опублікованих статей. Студенти-випускники при написанні кваліфікаційних робіт опрацювали необхідну кількість літератури. Список літератури нараховує 30–50 наукових джерел. Магістранти ґрунтовно освоїли методику проведення наукових досліджень з овочевими рослинами. Основний розділ „Результати досліджень” у представлених роботах підкріплений узагальненими даними обліків і спостережень, які були достатньо обґрунтовані, зроблені конкретні і досконалі висновки та відповідні пропозиції та рекомендації виробництву.

Під час захисту кваліфікаційних робіт усі дипломники кафедри продемонстрували ґрунтовні знання з фаху. Студенти вміють аналізувати матеріал, творчо мислять, на задані членами екзаменаційної комісії питання давали повні, кваліфіковані відповіді. Усі дипломники кафедри успішно захистили кваліфікаційні роботи і отримали оцінки "добре" та "відмінно", а Ваховська Аліна Вікторівна, Вовк Анатолій Леонідович, Григорєва Анастасія Володимирівна та Решетняк Яна Валеріївна екзаменаційною комісією рекомендовані до навчання в аспірантурі.

Секретар екзаменаційної комісії

доцент кафедри овочівництва В.В.Кецкало