+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 22 червня 2017

Вітаємо спеціалістів з плодоовочівництва та виноградарства !!!

15 червня 2017 р. відбулася підсумкова атестація (захист дипломної роботи) здобувачів вищої освіти за ступенем «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010104 „Плодоовочівництво і виноградарство“.

Екзаменаційна комісія (ЕК) призначена в такому складі: 

1.

КІЩАК

ОЛЕНА

АНАТОЛІЇВНА

голова ЕК, зав. відділом технології вирощування плодових і ягідних культур Інституту садівництва НААН України, д. с.-г. н., с. н. с.

2.

ЩЕТИНА

СЕРГІЙ

ВАСИЛЬОВИЧ

заступник голови ЕК, декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва

3.

ЗАМОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

 

професор кафедри плодівництва і виноградарства, доктор с.-г. наук

4.

УЛЯНИЧ

ОЛЕНА

ІВАНІВНА

зав. кафедри овочівництва, професор, доктор с.-г. наук

 Захист дипломних робіт засвідчив, що тематика їх є актуальною. Всі роботи містять матеріали статистичної і кореляційної обробки даних. Переважна більшість робіт ілюстрована світлинами, рисунками, графіками. Містять додатки, ксерокопії опублікованих статей. Студенти-випускники при написанні дипломних робіт опрацювали необхідну кількість літератури. Список літератури нараховує 40–70 наукових джерел. Випускники ґрунтовно освоїли методику проведення наукових досліджень з плодовими і овочевими рослинами. Основний розділ „Результати досліджень” у представлених роботах підкріплений узагальненими даними обліків і спостережень, які були достатньо обґрунтовані, зроблені конкретні і досконалі висновки та відповідні рекомендації виробництву. В цілому, студенти-випускники на захисті продемонстрували ґрунтовні знання з фаху. Студенти вміють аналізувати матеріал, творчо мислять. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає вимогам до спеціалістів з плодоовочівництва і виноградарства.Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені наукові роботи, детально ознайомилась з їх змістом, якістю оформлення та відмітила високий рівень підготовки спеціалістів.

Вікторія Кецкало

секретар екзаменаційної комісії,

доцент кафедри овочівництва