+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 03 листопада 2016

Вітаємо з успішним захистом дисертації !!!

Сорока Л.В. доповідає результати досліджень

27 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.844.04 в Уманському національному університеті садівництва відбувся захист дисертації асистента кафедри овочівництва Уманського НУС СОРОКИ Людмили Володимирівни на тему «Оптимізація технології вирощування індау посівного і дворядника тонколистого у Правобережному Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Уманського НУС О.І. Улянич.

Офіційні опоненти:

Хареба В.В. – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Президія НААН України, заступник академіка-секретаря відділу аграрної економіки і продовольства

Вдовенко С.А. – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького НАУ

Вітаємо Людмилу Володимирівну і бажаємо їй подальших здобутків на науковій ниві !!!