+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 18 грудня 2018

Захист дипломних робіт ОР Магістр

Атестація студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин денної форми навчання за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство“ рівнем вищої освіти "Магістр" проводилась з 10 по 14 грудня 2018 року.

Екзаменаційна комісія була створена на підставі затверджених списків складів екзаменаційних комісій та наказом ректора № 01-05/431 від 5 жовтня 2018 року та призначена в такому складі: 

1.

ЯЦЕНКО

АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

голова екзаменаційної комісії, завідувач кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва, професор, д. с.-г. н.

2.

ЩЕТИНА

СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, доцент кафедри овочівництва, к. с.-г. н.

3.

ЗАМОРСЬКИЙ

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри плодівництва і виноградарства, д. с.-г. н

4.

УЛЯНИЧ

ОЛЕНА ІВАНІВНА

завідувач кафедри овочівництва, професор, д. с.-г. н.

 Підготовка фахівців зі спеціальності 203 „Садівництво та виноградарство“ здійснюється на факультеті, що об'єднує п’ять кафедр: плодівництва і виноградарства; овочівництва; захисту і карантину рослин; екології та безпеки життєдіяльності; біології.

Студенти, які захищали дипломні роботи, своєчасно були закріплені дипломниками за випусковими кафедрами, їм були призначені керівники та консультанти за потреби. Від керівників студенти отримали завдання, в якому зазначені основні проблеми, що їх необхідно було розглянути під час проведення досліджень та строки подання окремих розділів і завершення роботи. Впродовж навчання і підготовки дипломних робіт студентам регулярно надавали консультації, методичну допомогу та здійснювали контроль зі сторони кафедр, наукових керівників за ходом підготовки робіт до захисту.

Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені наукові роботи, детально ознайомилась із змістом всіх дипломних робіт та якістю їх оформлення. Загалом екзаменаційна комісія відмічає достатній рівень підготовки фахівців для виконання професійних завдань відповідно до сучасних вимог сільськогосподарського виробництва.

 

Секретар екзаменаційної комісії

доцент кафедри овочівництва В.В.Кецкало