+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 21 серпня 2019

ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

В Уманському національному університеті садівництва функціонує Наукова школа з вивчення біології і технології вирощування овочевих культур, заснована професором П.М. Білецьким. Продовжувачем цієї наукової школи є доктори с.-г. наук, професори Лихацький В.І. та Улянич О.І. Поповненням наукової школи завідувача кафедри овочівництва доктора с.-г. н., професора Олени Іванівни Улянич став Прудкий Роман Іванович. На засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.844.04 в Уманському НУС 28 травня 2019 року він представив на прилюдний розгляд дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво.

Назва дисертаційної роботи Прудкого Романа ІвановичаТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Хареба Володимир Васильович, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки, заступник академіка-секретаря відділу аграрної економіки і продовольства (Президія НААН України)

кандидат сільськогосподарських наук Мулярчук Оксана Іванівна, Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства освіти і науки України доцент кафедри садівництва і виноградарства

Після доповіді про результати наукових досліджень членами спеціалізованої вченої ради здобувачеві були поставлені ряд запитань, на які він дав ґрунтовні відповіді. В обговоренні усі виступаючі позитивно оцінили дисертаційну роботу Прудкого Романа Івановича і рекомендували продовжити наукові дослідження по даній темі. Після їх виступу було надано слово науковому керівнику, котра позитивно охарактеризувала здобувача та його роботу.

 

Вікторія Кецкало

доцент кафедри овочівництва