+38 (04744) 3-40-82
Меню

Слободяник Галина Яківна

Слободяник Галина Яківна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин із денної форми навчання

 

Освіта: повна вища

ЗВО: Уманська державна аграрна академія, спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство», кваліфікація – вчений агроном, диплом ЕР № 10715789, виданий 24 березня1999 р.

Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 027589 зі спеціальності овочівництво, виданий згідно рішення Вищої атестаційної комісії України від 9 травня 2005 року (протокол №11–09/1).

Тема дисертаційної роботи: „Агротехнічна оцінка окремих елементів вирощування  спаржі в умовах Правобережного Лісостепу України” 

Вчене звання доцента кафедри овочівництва присвоєно згідно рішення Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2007 року (протокол № 5/31-Д). Атестат № 018719

Підвищення кваліфікації:

- свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/007792-18, реєстраційний номер 7792, видане ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, 12 грудня 2018 року;

- свідоцтво про підвищення кваліфікаціїСС 00493712/0000197-18, видане ННІ післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету, 18 лютого 2018 року.

Сфера наукових інтересів: овочівництво.

Дисципліни, які викладає: загальне овочівництво; овочівництво відкритого ґрунту; квітникарство відкритого і закритого ґрунту; квітникарство закритого ґрунту; вступ до фаху.

Список наукових публікацій

Наукові і навчально-методичні публікації

Самоаналіз 2019-2023 рр. Довідка про наукове консультування.

Профіль в GoogleАкадемія

Біографічні дані. У 1999 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Плодоовочівництво і виноградарство”, магістр з овочівництва. Після закінченняВНЗ працювала в КСП „Перемога” Вінницької області. З 2000 року працює на кафедрі овочівництва Уманського НУС, з 2006 року – на посаді доцента, з 2010 року – виконує обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.З 2010 р. – член вченої ради і науково-методичної комісії факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, у 2006-2009 рр. – була секретарем ДЕК підсумкової атестації студентів спеціальності Плодоовочівництво і виноградарство, учасником  організаційного комітету І і ІІ етапівВсеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство”, здійснює керівництво науково-дослідноюроботою студентів з такими овочевими рослинами, як спаржа, цибуля порей, цибуля батун, квасоля овочева. Учасник і доповідач  міжнародних і регіональних науково-практичних та методичних конференцій, семінарів. Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 р.), Черкаської обласної ради (2013 р.). Співавтор стандарту вищої освіти України для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 203 Садівництво та виноградарство, затвердженого наказом МОН України 29.10.2018 р. (протокол № 1167), брала участь та у роботі проекту 544524-TEMPUS -1-2013-1 PL- TEMPUS-SMHEES «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» (2017 р.). З 2014 р. – бере участь у розробці і поновленні освітніх програм і навчальних планів для здобувачів вищої освіти ОР бакалавр і ОР Магістр спеціальностей 203 Садівництво та виноградарство, 202 Захист і карантин росла, 101 Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища згідно вимог інтеграційних процесів у сфері вищої і аграрної освіти. Автор та співавтор трьох навчальних посібників, 130 наукових статей у фахових та інших професійних виданнях,50  методичних рекомендацій, 10 патентів на корисну модель.