+38 (04744) 3-40-82
Меню

Тернавський Андрій Григорович

Тернавський Андрій Григорович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-40-82 моб. 0962052287
Email: andrjj-ternavskijj@rambler.ru ternawskyi@gmail.com

 

Працює в УНУС з 2007 року

Освіта: Уманська державна аграрна академія (2002 р.)

Підвищення кваліфікації: НУБіП (м. Київ, 2013), свідоцтво 12 СПК 881888

Тема наукової роботи: „Обгрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України” за спеціальністю 06.01.06 – "Овочівництво" - м. Київ, НАУ (3.04.2008 р.).

Сфера наукових інтересів: овочівництво, картоплярство, сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту. 

Дисципліни, які викладає: овочівництво, картоплярство, сучасні технології овочівництва відкритого і закритого грунту, інтенсивні технології овочівництва відкритого і закритого грунту

Список наукових публікацій

 Біографічні дані

Народився 8 квітня 1980 р. у смт. Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області. Після успішного закінчення у 1997 р. Кривоозерської загальноосвітньої школи вступив до Уманської державної аграрної академії на факультет плодоовочівництва та виноградарства.

У 2002 році закінчив Уманську державну аграрну академію (нині Уманський національний університет садівництва) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Плодоовочівництво і виноградарство” та здобув кваліфікацію вченого агронома. Після навчання деякий час працював на виробництві.

У 2003 році вступив до очної аспірантури Уманського державного аграрного університету (факультет плодоовочівництва і лісівництва, кафедра овочівництва), де під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка В.І. Лихацького працював над кандидатською дисертацією, яку 3 квітня 2008 р. успішно захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради при Національному аграрному університеті. Диплом кандидата с.-г. наук отримав у 2008 р.

З 2007 р. по 2008 р. – асистент кафедри овочівництва, з 2008 р. по 2011 р. – старший викладач, з 2011 р. – на посаді доцента. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри овочівництва. У 2015 р. призначений головою науково-методичної комісії факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

Читає лекції з дисциплін „Картоплярство”, „Інтенсивні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту” та „Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту” для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин денної та заочної форм навчання, а також лабораторно-практичні заняття з дисципліни „Овочівництво” для студентів денної та заочної форми.

Автор та співавтор 120 науково-методичних праць, в т.ч.: 2 статті у закордонних фахових виданнях; 33 статті у фахових виданнях України; 6 рекомендацій виробництву; 18 методичних розробок; навчальний посібник „Овочівництво” з грифом МОН України у співавторстві.

Веде активну наукову роботу зі студентами дипломниками: під безпосереднім керівництвом захищено більше 110 дипломних робіт, опубліковано понад 40 статей в збірнику студентських наукових праць.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Уманщини, активну громадську позицію та плідну наукову діяльність нагороджений почесними грамотами виконавчого комітету Уманської міської ради (2009 р., 2017 р.). За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу України нагороджений почесною грамотою Уманської райдержадміністрації (2013 р.).

Наукові і навчально-методичні публікації