+38 (04744) 3-40-82
Меню

Тернавський Андрій Григорович

Тернавський Андрій Григорович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: 0962052287
Email: andrjj-ternavskijj@rambler.ru ternawskyi@gmail.com

 

Освіта: повна вища

ЗВО: Уманська державна аграрна академія, 2002 р. (кваліфікація вченого агронома, диплом спеціаліста ЕР №19076294)

Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК №048516 зі спеціальності 06.01.06 – овочівництво затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 8 жовтня 2008 р.

Тема дисертаційної роботи: „Обгрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України”

Вчене звання доцента кафедри овочівництва присвоєно рішенням Атестаційної колегії від 29 березня 2012 р. Атестат 12 ДЦ №031492

Підвищення кваліфікації: "Інноваційна спрямованість освітньої діяльності" (м. Полтава, Полтавська ДАА, 2018 р.). Свідоцтво ПК 00493014/000145-18 від 30 березня 2018 р.

Сфера наукових інтересів: овочівництво, картоплярство, сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту. 

Дисципліни, які викладає: Сучасні технології та проектно-технологічні інновації овочівництва відкритого і закритого ґрунту”, „Картоплярство”, „Проектування технологічних процесів у овочівництві”.

Працює в УНУС з 2007 року

Список публікацій

Наукові і навчально-методичні публікації

Самоаналіз 2017-2021 рр.

Профіль в Google Академія 

 Біографічні дані. Народився у смт. Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області (1980 р.). У 1997 р. успішно закінчив Кривоозерську загальноосвітню школу та вступив до Уманської державної аграрної академії на факультет плодоовочівництва та виноградарства (1997 р.). У 2002 р. закінчив Уманську державну аграрну академію (нині Уманський національний університет садівництва) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Плодоовочівництво і виноградарство” та здобув кваліфікацію вченого агронома. Після навчання в університеті деякий час працював на виробництві. З 2003 по 2006 р. навчався в очній аспірантурі на кафедрі овочівництва Уманського державного аграрного університету під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора В.І. Лихацького. У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному аграрному університеті успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обгрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України”. З 2007 по 2008 р. – асистент кафедри овочівництва, з 2008 по 2011 р. – старший викладач кафедри овочівництва, з 2011 р. і дотепер – доцент кафедри овочівництва. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2015 р. займає посаду голови науково-методичної комісії факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин. Читає лекції з навчальних дисциплін „Сучасні технології та проектно-технологічні інновації овочівництва відкритого і закритого ґрунту”,„Картоплярство” та „Проектування технологічних процесів у овочівництві” для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин денної та заочної форми навчання, а також лабораторно-практичні заняття з навчальних дисциплін „Овочівництво”, „Овочівництво відкритого ґрунту” та „Овочівництво закритого ґрунту”.

Опублікував понад 170 науково-методичних праць, у тому числі три навчальних посібники, одну монографію, 38 методичних вказівок, 6 рекомендацій виробництву. Має три патенти на винаходи та одне авторське свідоцтво. Підготував понад 130 бакалаврів, спеціалістів, магістрів із середнім балом 4,2. Під його керівництвом опубліковано понад 40 праць в збірнику студентських наукових праць.

Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради (2009 р.), Почесною грамотою Уманської райдержадміністрації (2013 р., 2018 р.), Грамотою Уманського національного університету садівництва (2014 р.).