+38 (04744) 3-40-82
Меню

Яценко Наталія Василівна

Яценко Наталія Василівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувачка кафедрою
Email: vorob2807@gmail.com

 

Освіта: повна вища

ЗВО: Уманський національний університет садівництва, спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство», кваліфікація "Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства". Диплом ЕР №38439753 виданий 18 червня 2010 року.

Уманський національний університет садівництва, спеціальність «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», кваліфікація «Інженер з охорони навколишнього середовища». Диплом з відзнакою М15 №041302 виданий 19 червня 2015 року.

Науковий ступінь:

Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК №026564 зі спеціальності 06.01.06 "Овочівництво" виданий 26 лютого 2015 року рішенням спеціалізованої вченої ради ІОБ НААН України.

Тема дисертаційної роботи: ”Ефективність елементів технології вирощування картоплі ранньої в Правобережному Лісостепу України”

Диплом доктора сільськогосподарських наук ДД №012513 виданий 30 листопада 2021 року на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України.

Тема дисертаційної роботи (за спеціальностю Овочівництво): ”Наукові основи формування продуктивності овочів родини пасльонові і якість продукції у Лісостепу України”

Вчене звання доцента кафедри овочівництва присвоєно на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 20 червня 2019 року. Атестат АД №002872.

Підвищення кваліфікації:

1. "Інноваційна спрямованість освітньої діяльності", свідоцтво ПК 00493014/000139-18 від 30.03.2018 р. (м. Полтава, Полтавська ДАА). 

2. "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності», свідоцтво СС 00493706/017506-22 від 11.11.2022 р. (м. Київ, НУБіП України).

 Сфера наукових інтересів: овочівництво, малопоширені овочеві культури

Дисципліни які викладає: Післязбиральна доробка плодів,овочів і виноградуМалопоширені овочеві культури

Список публікацій

Наукові і навчально-методичні публікації

Самоаналіз 2018-2022 рр.

Профіль в Google Академія 

Біографічні дані. 

З 2013 року працює на кафедрі овочівництва Уманського НУС, з 2018 року – на посаді доцента, з 2019 року – виконує обов’язки заступника завідувача кафедри овочівництва.

2020–2021 рр. вчений секретар спецради Д 74.844.04 (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886), з червня 2022 р. по т.ч. член спецради Д 74.844.04 зі спеціальностей 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.06 «Овочівництво» (Наказ МОН України від 06.06.2022 № 530).

Учасник організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство”, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів з такими овочевими рослинами, як картопля рання, помідор їстівний, кукурудза цукрова, диня посівна. Учасник і доповідач міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороджена Почесною грамотою Уманської районної ради (2015 р.), Почесною грамотою Уманської райдержадміністрації (2016 р.), Грамотами Уманського національного університету садівництва (2017, 2019, 2022 рр.)

Автор та співавтор більше 90 наукових праць, в т.ч. двох монографій та чотирьох навчальних посібників, шести статей, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 11 патентів на корисну модель, 40 наукових статей у фахових та інших професійних виданнях.