+38 (04744) 3-40-82
Меню

Всеукраїнська науково-практична конференція "Науково-технологічне та методичне забезпечення виробництва екологічної , конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в сучасних умовах" 15 червня 2023 року

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні технології. вирощування сільськогосподарських культур (адаптивні, органічні, ресурсоощадні, біодинамічні).

2. Екологія  та науки про землю.

3. Ресурсознавство, генетика, селекція, насінництво та інтродукція сільськогосподарських культур.

4. Якість та використання продукції.

5. Формування ринку овочевої та іншої с.-г. продукції, проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в АПК.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ українська, англійська

ФОРМА УЧАСТІ оn line

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 15 червня 2023 року

з 900 до 1000 – Заслуховування доповідей

з 1025 до 11 – Обговорення доповідей

Умови участі у конференції

Матеріали конференції буде опубліковано у електронному Збірнику тез доповідей.

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – одна-п’ять повних сторінок. Шрифт – TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1, поля з усіх сторін по 20 мм.

Рекомендована структура тез:

1. Назва тези (великі жирні літери).

2. Автор або автори тези (великі літери), науковий ступінь, вчене звання (малі літери).

3. Вищий навчальний заклад, установа, місто (малі літери).

Матеріали  тез приймаються до 15 червня 2023 р. за електронною адресою: olganakloka@ukr.net

 У темі повідомлення вказати «Конференція- 2023». Файл слід називати за прізвищем першого автора: Іванов - заявка, Іванов - тези. Заявка учасника конференції, текст тез надсилають за електронною адресою: olganakloka@ukr.net

Матеріали конференції приймаються українською та англійською мовами.

Участь у конференції та публікація тез у електронному збірнику БЕЗКОШТОВНА

Наша адреса:

Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область, Україна, 20300

Телефони для довідок:

(04744) 3-40-77 (деканат факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС)

097 766 0456 (відповідальний редактор д. с.-г.н., професор Улянич Олена Іванівна)

099 608 0284 Накльока Ольга Петрівна, к.с.-г.н., доцент (відповідальний секретар) olganakloka@ukr.net

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!