+38 (04744) 3-40-82
Меню

Улянич Олена Іванівна

Улянич Олена Іванівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: член-кор. НААН України
Контактний телефон: 097-766-04-56
Email: olena.ivanivna@gmail.com

 

Освіта: повна вища

ЗВО: Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О. М. Горького. Спеціальність „Плодоовочівництво і виноградарство“, кваліфікація вчений агроном. Диплом Б-1 № 587607, виданий 29 січня 1977 р.

Диплом кандидата сільськогосподарських наук СХ №011514 зі спеціальності  06.01.04 – "Агрохімія" виданий 26 січня 1988 р. (м. Санкт-Петербург)

Тема дисертаційної роботи: ”Вплив доз і співвідношень мінеральних добрив на урожайність яблуні у Поліссі України".

Вчене звання доцента присвоєно у січні 1997 року. Атестат ДЦ АР №004953.

Диплом доктора сільськогосподарських наук ДД № 009027 зі спеціальності 06.01.06 – овочівництво від 26 січня 2011 р.

Тема докторської дисертації "Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування зеленних і пряно-ароматичних рослин в Лісостепу України".

Звання професора отримала у липні 2011 р. (атестат професора 12 ПР №007144).

Підвищення кваліфікації пройдено у червні 2017 р. у ННІ післядипломної освіти у НУБіП України (свідоцтво СС00493706/003599-17)

Сфера наукових інтересів: вивчення ботанічних, морфологічних та біологічних особливостей і технології вирощування зеленних та пряносмакових овочевих рослин.

Дисципліни, які викладає: овочівництво закритого ґрунту; дослідна справа у закритому ґрунті; історія розвитку овочівництва, садівництва, виноградарства.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 74.844.04 (наказ МОН № 326 від 04.04.2018 р.).

Працює в УНУС з 1991 року

Список публікацій

Наукові і навчально-методичні публікації

Самоаналіз 2018-2022 рр.

Профіль в Google Академія 

Біографічні дані. Народилася 23 січня 1955 року у сімʼї службовців в м. Умань Черкаської області. У 1972 році закінчила Уманську середню школу №8. В 1977 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького та отримала диплом з відзнакою зі спеціальності „Плодоовочівництво та виноградарство”. З 1977 року по 1991 рік працювала в Українському НДІ садівництва спочатку лаборантом, а згодом молодшим науковим співробітником. У цей час закінчила аспірантуру без відриву від виробництва у відділі агрохімії Українського НДІ садівництва під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора П.Д. Поповича. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Вплив різних доз і співвідношень добрив на врожай і якість плодів яблуні в Поліссі УРСР” у Ленінградському СГІ. У 1991 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри овочівництва Уманського СГІ. З 1995 року працювала на посаді доцента кафедри овочівництва Уманського ДАУ. Атестат вченого звання доцента кафедри овочівництва присвоєно в 1997 році. На посаді завідувача кафедри овочівництва працює з 2009 року. Працелюбність, великі наукові надбання, природній дар дослідника, прагнення не зупинятись на досягнутому дозволили О.І. Улянич закінчити докторантуру при кафедрі овочівництва Уманського НУС (2006–2008 рр.) та здобути науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, захистивши дисертацію на тему „Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування зеленних і пряно-ароматичних рослин в Лісостепу України” зі спеціальності 06.01.06 − "Овочівництво" у спеціалізованій Вченій раді при НУБіП України (2010 р.). Науковий консультант докторської дисертації - доктор сільськогосподарських наук, професор Лихацький В.І. Вчене звання професора отримано у 2011 р. Улянич О.І. продовжила наукову школу свого учителя Лихацького В.І. і плідно керує аспірантами та докторантами. Під її керівництвом підготовлено та захищено 10 кандидатських дисертації. Готується до захисту кандидатська і докторська дисертації. Улянич О.І. постійно працює над вдосконаленням навчально-педагогічної майстерності, проводить значну науково-дослідну роботу. Читає курс „Овочівництво”, „Малопоширені культури” студентам, що навчаються за напрямом „Агрономія”, дисципліни „Овочівництво закритого ґрунту”, „Дослідна справа у закритому ґрунті”, „Програмування врожаю у закритому ґрунті” студентам, що навчаються за спеціальністю „Технології закритого ґрунту” та „Овочівництво” студентам, що навчаються за напрямом „Технологія зберігання та переробки плодів і овочів”. Підготувала більше 200 дипломників, які були оцінені Державною екзаменаційною комісією в основному на „добре” і „відмінно”. Олена Іванівна систематично проводить відкриті лекції з використанням мультимедійної техніки та відеоапаратури. Відповідала за наукову роботу студентів на факультеті, є головою організаційного комітету з підготовки студентів до участі у І і ІІ етапі студентської олімпіади зі спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство”, здійснювала керівництво студентським науковим гуртком кафедри овочівництва, брала участь у засіданнях кафедри, як член Вченої ради факультету плодоовочівництва і лісівництва, 12 років була секретарем ДЕК та методичної комісії факультету. Бере активну участь у роботі міжнародних і регіональних науково-практичних та методичних конференцій, семінарах, днях поля. Улянич О.І. активно займається навчальною та науковою роботою, має більш ніж 140 публікацій наукового, методичного та науково-популярного характеру. Є співавтором трьох навчальних посібників „Зеленні та пряносмакові овочеві культури” (2004 р.), „Системи технологій в рослинництві” (2008 р.), „Овочівництво” (2012 р.); двох монографій – „Салат посівний” (2011 р.), „Агроекологічні основи вирощування коріандру посівного та васильків справжніх” (2013 р.), численних рекомендацій виробництву та з методики викладання навчальних дисциплін. Видано у співавторстві типову програму з навчальної дисципліни „Овочівництво” для студентів вищих навчальних закладів України. Результати досліджень запатентовані у вигляді 10 винаходів на корисні моделі та трьох свідоцтв генетичного фонду рослин ім. Юр’єва на зразки місцевих форм салату посівного і васильків справжніх. Улянич О.І. призначалася головою Державних акредитаційних комісій для акредитації за ОКР магістр зі спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство” у Київському національному університеті біоресурсів і природокористування та Кам’янець-Подільському аграрно-технічному університеті. У 2013 р. обрана членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій при НУБіП України зі спеціальності 06.01.06 − "Овочівництво". Проводить значну наукову і методичну роботу, є членом редакційної колегії "Вісника Уманського НУС", міжвідомчого тематичного наукового збірника „Овочівництво і баштанництво”, науково-технічних рад Уманського НУС та ІОБ НААН, експертної комісії відділу рослинництва НААН, ради Черкаського інституту агропромислового комплексу. Довгий час працювала секретарем методичної комісії факультету плодоовочівництва і лісівництва та Державних екзаменаційних комісій. За досягнуті успіхи у викладацькій і науковій діяльності Улянич О.І. нагороджена відзнакою „Кращий за професією”, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України тощо. Знаний та відомий науковець в Уманському НУС і в інших аграрних вузах України. Виробничники та випускники університету постійно консультуються з питань застосування сучасних технологій в овочівництві.